ÇEREZ UYARISI

Web sitesi, sayfalarımızın okunmalarını isimsiz temelde analiz etmek, sizlere daha okunabilir içerik oluşturmak, reklamları sizin ilgi alanlarınıza göre özelleştirmek amacı ile üçüncü taraf tedarikçilerin Çerezlerinin yanı sıra kendi Çerezlerini de kullanmaktadır. Gizlilik Politikamızda daha fazla bilgi bulunmaktadır. Bu web sitesini aktif şekilde kullanmaya devam etmekle Çerezler kullanmamızı kabul etmiş olursunuz.

İşlevsel Aile Modeli Nasıl Olur?

İşlevsel Aile Modeli Nasıl Olur?
Editör
Haber Editörü
Paylaş:
29 Haziran 2018 22:30

Toplumun en küçük birimi olan ailenin sahip olduğu işlevlerle topluma ve insanlığa yaptığı katkılar oldukça fazladır.

Ruhsal sağlığı yerinde, huzurlu, sevgi ile yetiştirilmiş, ahlaki değerlere sahip bir çocuk için işlevsel aile modeli önemlidir. Buradan da anlaşılıyor ki ailenin görevleri sadece neslin devamını sağlamak ve çocuk sahibi olmak değil aynı zamanda toplumun sosyal ve psikolojik dengesini sağlamak, mutlu ve huzurlu bireyler yetiştirebilmektir. İçinde bağlılık, güven, sınırlar, iletişim, ilgi, sevgi ve saygı bulunan işlevsel ailelerde;

 • Bireyler açık ve net olarak iletişim kurarlar ve her şeyi konuşarak halledebilmekte,
 • Aile fertleri birbirlerinin özel alanlarına saygı göstermekte,
 • Aile fertleri aralarında fikir paylaşımında bulunur ve birbirlerinin görüşüne saygı duymakta,
 • Ortak bir amaç ve değerler bulunmakta,
 • İlişkiler süreklidir ve aile içerisinde herkesin bir rolü bulunmaktadır.

Bireyler arasında sıcak, samimi bir ilişkinin ve esnek bir otoritenin bulunduğu işlevsel aile modeli nasıl olur daha detaylı olarak ele alalım.

Ailenin İşlevleri Nelerdir?

Ailenin sahip olduğu bazı temel işlevler bulunmaktadır. Bunlar biyolojik, psikolojik, toplumsal, kültürel, ekonomik işlev ve eğitim işlevidir. Biyolojik işlev, ailede eşlerin birbirine olan sorumluluklarını yasal olarak yerine getirmesi ve neslin devamını sağlaması anlamına gelmektedir. Ayrıca sahip olunan çocuğu büyütmek, beslemek ve dış etkenlerden korumak da ailenin biyolojik işlevleri arasındadır. Psikolojik işlev ise çocuğun fiziksel olarak korunmasının yanında psikolojik gereksinimlerinin de karşılanması, sevgi ve ilgiye muhtaç bir çocuk için sıcak ve güvenli bir yuva sağlamak anlamına gelmektedir.

Çevresi ile barışık, kendine güvenen ve özsaygısı olan sağlıklı kişilikteki çocuklar sevgi dolu bir ailede yetişirler. Ailenin ekonomik işlevi, yetiştirilen bireylerin geleceğini sağlamak için gerekli imkanları ve desteği sağlamak demektir. Bireylerin meslek seçme konusunda yönlendirilmesi de ailenin önemli görevleri arasındadır.

aile

Toplumsal, Kültürel ve Eğitim İşlevi

İşlevsel aile modeli için önemli olan diğer maddelerden toplumsal işlev, bireyin toplumun değer yargılarını ve kurallarını, sevgi ve saygı çerçevesinde ilişki kurabilmesini öğrenebilmesi açısından çok önemlidir. Ayrıca ailenin sahip olduğu bu işlev çocukların uygun bir eş seçip yuva kurmalarını n sağlanmasını ve siyasal haklarını bilen demokratik bireyler yetiştirilmesini de kapsamaktadır. Kültürel işlev, ailenin sahip olduğu kültürel birikimi ve değerlerini çocuğa aktarabilmesi ve kendi kültür birikimini oluşturması için yardımcı olması anlamına gelmektedir.

aile

Son olarak ise eğitim işlevinden bahsedecek olursak, bilindiği gibi eğitim aile içerisinde başlar. Ailenin eğitim işlevinin çocuğu hayata hazırlama açısından önemi büyüktür. Eğitim ile birey zihinsel, bedensel ve duygusal açıdan gelişerek topluma yararlı olmakta ve toplumda bir statü kazanmaktadır. Çocuğun girişken, becerikli, özgüven sahibi bir birey olarak yetişmesi için de ailenin iyi bir model olması ve tutarlı davranması da çok önemlidir. Sonuç olarak topluma kazandırılan sağlıklı, iyi yetiştirilmiş, toplumsal değerlere saygılı, toplum içerisinde iyi ilişkiler kurabilen ve ekonomik bağımsızlığını elde etmiş bireyler ailenin sahip olduğu tüm bu işlevsel özellikler ile mümkün olmaktadır.


Bu içeriğe tepki ver!

 • Alkış

 • Bayıldım

 • Komik

 • Düşünceli

 • Korktum

 • Kızdım

 • Kötü